• اطلاعات
 • استاد:
 • از ۱۳۹۷-۱۲-۰۸
 • سه شنبه . جمعه
 • ۱۳:۰۱ تا ۱۲:۵۹
 • ساعت
 • تومان

با ما همراه بشین

 • موسسه انفورماتیک بین الملل
 • تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۴۹۳۳۹ - ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۱۲
 • ایمیل: i3center@gmail.com
 • ساعت کاری: ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
 • مشهد - بلوار فردوسی - مهدی ۳ - پلاک ۲۴