• اطلاعات
 • استاد:
 • از ۲۰۱۹-۰۱-۰۱
 • دوشنبه . چهارشنبه . پنج شنبه
 • ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۰۰
 • ساعت
 • تومان

با ما همراه بشین

 • موسسه انفورماتیک بین الملل
 • تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۴۹۳۳۹ - ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۱۲
 • ایمیل: i3center@gmail.com
 • ساعت کاری: ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
 • مشهد - بلوار فردوسی - مهدی ۳ - پلاک ۲۴