آزمون ICDL | مجتمع انفورماتیک بین الملل

آزمون ICDL

مهارت استاد روز تاریخ ساعت کلاس
Windows 7 مهندس مسعود یعقوبی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰ آنلاین
Internet مهندس مسعود یعقوبی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰ آنلاین
Microsoft Word مهندس مسعود یعقوبی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۲۱:۱۵ - ۲۲:۱۵ آنلاین
Microsoft PowerPoint مهندس مسعود یعقوبی پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰ آنلاین
Microsoft Excel مهندس مسعود یعقوبی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰ آنلاین
Microsoft Access مهندس مسعود یعقوبی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰ آنلاین
سیستم 08:30 - 09:15 09:15 - 10:00 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:30 - 12:15 12:15 - 13:00 13:00 - 13:45 13:45 - 14:30 14:30 - 15:15
۱

رضا منتظری

IT

رضا منتظری

Windows 7

رضا منتظری

Microsoft PowerPoint

رضا منتظری

Microsoft Word

رضا منتظری

Microsoft Excel

رضا منتظری

Microsoft Access

رضا منتظری

Internet

جواد حاجبی

Internet

۲

اسماعیل شیرازی

Windows 7

اسماعیل شیرازی

Microsoft PowerPoint

اسماعیل شیرازی

IT

اسماعیل شیرازی

Microsoft Excel

اسماعیل شیرازی

Microsoft Word

اسماعیل شیرازی

Internet

اسماعیل شیرازی

Microsoft Access

علی سهیلی نژاد

IT Security

۳

زهرا فیروزه

Microsoft Access

زهرا فیروزه

Microsoft Word

زهرا فیروزه

Microsoft Excel

زهرا فیروزه

Microsoft PowerPoint

زهرا فیروزه

Internet

زهرا فیروزه

IT

زهرا فیروزه

Windows 7

غزاله اشرفی

Microsoft Access

۴

حسین خوش بخت

Microsoft Excel

حسین خوش بخت

Microsoft PowerPoint

حسین خوش بخت

Internet

حسین خوش بخت

Microsoft Word

حسین خوش بخت

Windows 7

حسین خوش بخت

Microsoft Access

حسین خوش بخت

IT

۵

کاظم محمدیان

IT

کاظم محمدیان

Microsoft Access

کاظم محمدیان

Microsoft PowerPoint

کاظم محمدیان

Windows 7

کاظم محمدیان

Microsoft Word

کاظم محمدیان

Internet

کاظم محمدیان

Microsoft Excel

۶

سعید مشتاقی عباس پور

Internet

سعید مشتاقی عباس پور

Microsoft Word

سعید مشتاقی عباس پور

Windows 7

سعید مشتاقی عباس پور

Microsoft PowerPoint

سعید مشتاقی عباس پور

Microsoft Access

سعید مشتاقی عباس پور

Microsoft Excel

سعید مشتاقی عباس پور

IT

۷

زهرا صفار زاده

Microsoft Excel

علیرضا هاشمی

IT

علیرضا هاشمی

Microsoft Word

علیرضا هاشمی

Internet

علیرضا هاشمی

Microsoft PowerPoint

علیرضا هاشمی

Microsoft Access

علیرضا هاشمی

Microsoft Excel

علیرضا هاشمی

Windows 7

۸

نجمه اسماعیل زاده

Windows 7

نجمه اسماعیل زاده

Microsoft Access

نجمه اسماعیل زاده

Microsoft Excel

بیتا دهقانی

Microsoft PowerPoint

بیتا دهقانی

Microsoft Access

علیرضا محمدی

Microsoft PowerPoint

علیرضا محمدی

Microsoft Excel

۹

زهرا مسعودی

Microsoft PowerPoint

زهرا مسعودی

Microsoft Excel

زهرا مسعودی

Microsoft Word

مریم خطیب زاده

Microsoft Access

عباس شیرزاد

Microsoft Excel

هدی امیری جامی

Microsoft Word

احمد شکیب احمدی

Microsoft Word

۱۰

الهام رمضانی

Microsoft Access

الهام رمضانی

Microsoft PowerPoint

ارشیا هروی

Microsoft Access

ارشیا هروی

Microsoft Word

ارشیا هروی

Microsoft Excel

منصوره امیری جامی

IT

مصطفی مرواح زاده

IT

با ما همراه بشین

  • موسسه انفورماتیک بین الملل
  • تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۴۹۳۳۹ - ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۱۲
  • ایمیل: i3center.inc@gmail.com
  • ساعت کاری: از ۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰
  • مشهد - بلوار فردوسی - مهدی ۳ - پلاک ۲۴
  • آمار
  • بازدیدهای سایت: 3619347
  • کلاس های آموزشی: 95
  • استادان: 64
  • پرسنل: 8