آزمون ICDL

مهارت استاد روز تاریخ ساعت کلاس
Microsoft Word زهرا جاودانی یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۸:۳۰ - ۱۹:۱۵ کلاس A
Microsoft PowerPoint زهرا جاودانی یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۹:۳۰ - ۲۰:۱۵ کلاس A
Internet زهرا جاودانی سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۸:۳۰ - ۱۹:۱۵ کلاس A
Microsoft Excel زهرا جاودانی سه شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰ کلاس A
Windows 7 زهرا جاودانی پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۸:۳۰ - ۱۹:۱۵ کلاس A
Microsoft Access زهرا جاودانی پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰ کلاس A
سیستم 08:30 - 09:15 09:15 - 10:00 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:30 - 12:15 12:15 - 13:00 13:00 - 13:45 13:45 - 14:30
۱

نوشین قوم السلطانی

Microsoft Access

علی حجار

Microsoft Excel

علی حجار

Microsoft Access

یوسف محمدی مقدم

Windows 7

یوسف محمدی مقدم

Internet

میلاد ملک جعفریان

IT

میلاد ملک جعفریان

Internet

۲

بهروز کاظمی

Microsoft Excel

الهام نیک اقبال

Internet

مریم خانگلدی زاده

Internet

راضیه آراک

Internet

علی سهیلی نژاد

IT

علی سهیلی نژاد

Windows 7

علی سهیلی نژاد

Internet

۳

نگین محمدی پور

IT

زهره محمدی

Internet

فاطمه زهرا نجفی

Internet

ناصر سمیعی کیا

Internet

کیوان جاودانی مهر

Internet

محمد اکبری

Internet

محمد اکبری

IT

۴

احمد برات خوئی

Microsoft PowerPoint

احمد برات خوئی

Microsoft Word

احمد برات خوئی

Microsoft Excel

احمد برات خوئی

Microsoft Access

هاشم عامری

IT

هاشم عامری

Microsoft Excel

هاشم عامری

Microsoft PowerPoint

۵

ناصر سمیعی کیا

Microsoft Word

ناصر سمیعی کیا

Windows 7

ناصر سمیعی کیا

IT

الهام نیک اقبال

Windows 7

مریم خانگلدی زاده

Windows 7

ابولفضل عامری

Microsoft PowerPoint

ابولفضل عامری

Microsoft Excel

۶

کیوان جاودانی مهر

Microsoft Access

کیوان جاودانی مهر

Microsoft PowerPoint

کیوان جاودانی مهر

IT

زهره محمدی

Windows 7

فاطمه زهرا نجفی

Windows 7

سجاد افخمی

Microsoft Excel

سجاد افخمی

Microsoft Word

۷

محمد اکبری

Microsoft PowerPoint

محمد اکبری

Microsoft Word

محمد اکبری

Microsoft Access

محمد اکبری

Microsoft Excel

محمد اکبری

Windows 7

راضیه آراک

Windows 7

راضیه آراک

Microsoft Word

۸

میلاد ملک جعفریان

Microsoft Word

میلاد ملک جعفریان

Microsoft PowerPoint

میلاد ملک جعفریان

Microsoft Excel

میلاد ملک جعفریان

Microsoft Access

میلاد ملک جعفریان

Windows 7

سمانه امام وردی

Microsoft Excel

سمانه امام وردی

Microsoft Word

۹

علی سهیلی نژاد

Microsoft PowerPoint

علی سهیلی نژاد

Microsoft Word

علی سهیلی نژاد

Microsoft Access

علی سهیلی نژاد

Microsoft Excel

آزاده فیروزی

Microsoft Word

آزاده فیروزی

Microsoft Word

زینب حشمتی

Microsoft Access

۱۰

یوسف محمدی مقدم

Microsoft Word

یوسف محمدی مقدم

Microsoft PowerPoint

یوسف محمدی مقدم

Microsoft Excel

یوسف محمدی مقدم

Microsoft Access

یوسف محمدی مقدم

IT

نگار هوشمند

Microsoft Word

محیا ابراهیمی

Microsoft Access

با ما همراه بشین

  • موسسه انفورماتیک بین الملل
  • تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۴۹۳۳۹ - ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۱۲
  • ایمیل: i3center@gmail.com
  • ساعت کاری: ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
  • مشهد - بلوار فردوسی - مهدی ۳ - پلاک ۲۴