آزمون ICDL

مهارت استاد روز تاریخ ساعت کلاس
Microsoft Word زهرا جاودانی سه شنبه . چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۰۸:۱۵ - ۰۹:۰۰ کلاس B
Microsoft PowerPoint زهرا جاودانی سه شنبه . چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۴۵ کلاس B
Internet زهرا جاودانی پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۰۹:۰۰ - ۰۹:۴۵ کلاس B
Microsoft Excel زهرا جاودانی سه شنبه . چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۴۵ کلاس B
Windows 7 زهرا جاودانی پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۰:۰۰ - ۱۰:۴۵ کلاس B
Microsoft Access زهرا جاودانی سه شنبه . چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱۱:۰۰ - ۱۱:۴۵ کلاس B
سیستم 08:30 - 09:15 09:15 - 10:00 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:30 - 12:15 12:15 - 13:00 13:00 - 13:45 13:45 - 14:30
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

با ما همراه بشین

  • موسسه انفورماتیک بین الملل
  • تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۴۹۳۳۹ - ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۱۲
  • ایمیل: i3center@gmail.com
  • ساعت کاری: ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰
  • مشهد - بلوار فردوسی - مهدی ۳ - پلاک ۲۴