آزمون ICDL

مهارت استاد روز تاریخ ساعت کلاس
Windows 7 مهندس مسعود یعقوبی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰ آنلاین
Internet مهندس مسعود یعقوبی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰ آنلاین
Microsoft Word مهندس مسعود یعقوبی چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۲۱:۱۵ - ۲۲:۱۵ آنلاین
Microsoft PowerPoint مهندس مسعود یعقوبی پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰ آنلاین
Microsoft Excel مهندس مسعود یعقوبی دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰ آنلاین
Microsoft Access مهندس مسعود یعقوبی سه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰ آنلاین
سیستم 08:30 - 09:15 09:15 - 10:00 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:30 - 12:15 12:15 - 13:00 13:00 - 13:45 13:45 - 14:30 14:30 - 15:15
۱

مصطفی کریمی

IT

مصطفی کریمی

Windows 7

مصطفی کریمی

Microsoft Word

مصطفی کریمی

Internet

مصطفی کریمی

Microsoft Excel

مصطفی کریمی

Microsoft PowerPoint

مصطفی کریمی

Microsoft Access

۲

علیرضا غلامیان

Windows 7

علیرضا غلامیان

Internet

علیرضا غلامیان

Microsoft PowerPoint

علیرضا غلامیان

IT

علیرضا غلامیان

Microsoft Access

علیرضا غلامیان

Microsoft Word

علیرضا غلامیان

Microsoft Excel

مهدی محمدزاده

Microsoft Access

۳

فاطمه ایمانی

Microsoft Excel

فاطمه ایمانی

Microsoft Word

فاطمه ایمانی

IT

فاطمه ایمانی

Windows 7

فاطمه ایمانی

Internet

فاطمه ایمانی

Microsoft Access

فاطمه ایمانی

Microsoft PowerPoint

۴

امیر ریحانی

Microsoft PowerPoint

امیر ریحانی

Internet

امیر ریحانی

Microsoft Word

امیر ریحانی

Microsoft Excel

امیر ریحانی

Microsoft Access

امیررضا پولادسنج

Microsoft Excel

امیررضا پولادسنج

Microsoft Access

۵

محمد جواد افشاری

Microsoft Word

محمد جواد افشاری

Microsoft PowerPoint

محمد جواد افشاری

Internet

محمد جواد افشاری

Microsoft Access

محمد جواد افشاری

Microsoft Excel

محمد جواد افشاری

IT

محمد جواد افشاری

Windows 7

۶

حسن عادلخانی

Internet

حسن عادلخانی

Microsoft Access

حسن عادلخانی

Microsoft Excel

حسن عادلخانی

Windows 7

حسن عادلخانی

Microsoft Word

حسن عادلخانی

Microsoft PowerPoint

حسن عادلخانی

IT

۷

محسن غوریانی

IT

محسن غوریانی

Microsoft PowerPoint

محسن غوریانی

Windows 7

محسن غوریانی

Internet

محسن غوریانی

Microsoft Excel

محسن غوریانی

Microsoft Word

رضا منتظری

Microsoft Access

۸

کاظم محمدیان

Microsoft Access

کاظم محمدیان

Microsoft Excel

کاظم محمدیان

Internet

کاظم محمدیان

Microsoft PowerPoint

محمد نبوی

Microsoft PowerPoint

محمد نبوی

Microsoft Excel

محمد نبوی

Microsoft Word

۹

ارشیا هروی

Microsoft Excel

ارشیا هروی

Microsoft Access

ارشیا هروی

Microsoft Word

اسماعیل شیرازی

Microsoft Access

اسماعیل شیرازی

Microsoft Excel

اسماعیل شیرازی

Microsoft PowerPoint

زهرا فیروزه

Microsoft Access

۱۰

علیرضا محمدی

Internet

علیرضا محمدی

Microsoft Excel

عباس شیرزاد

Microsoft Access

الهام قدس

Windows 7

خطیب زاده

Microsoft Access

علیرضا پولادسنج

Microsoft Access

علیرضا پولادسنج

Microsoft Excel

با ما همراه بشین

  • موسسه انفورماتیک بین الملل
  • تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۴۹۳۳۹ - ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۱۲
  • ایمیل: i3center.inc@gmail.com
  • ساعت کاری: از ۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰
  • مشهد - بلوار فردوسی - نبش خیابان ثمانه - پلاک ۱۶۳
  • آمار
  • بازدیدهای سایت: 4624704
  • کلاس های آموزشی: 108
  • اساتید: 69
  • پرسنل: 7