مهندس امین مسعودی فرد

مهندس امین مسعودی فرد

مدرس دوره های شبکه


a.masoudifard@gmail.com

LinkedIn

مدارک تحصیلی:

  -کارشناسی (پیوسته) نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

  -کارشناسی (ناپیوسته) مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علمی صنعتی خراسان

دوره های‌تخصصی‌گذرانده‌شده:

CompTIA A+ / CompTIA Network+ 2006-

Microsoft MCSA/MCSE 2003 (70-270 / 70-291 / 70-293 / 70-294 / 70-297)-

Cisco CCNA Voice 640-461-

SANS SEC660 Advanced Penetration Testing, Exploit Writing and Ethical Hacking

 

-حوزه فعالیت های تخصصی در زمینه شبکه های کامپیوتری:

 -طراحی و پیاده سازی سرویسهای شبکه مبتنی بر راهکارهایMICROSOFT:

Microsoft Active Directory and related windows services v2003~2016-

Microsoft Exchange Server v2007~2016-

:Microsoft System Center v2007~2012R2-

    SCCM / SCOM / SCVMM / SCAC / SCO--     

Microsoft Hyper-V Deployment & Migration v2008 R2~2016-

 

 --طراحی و پیکربندی زیرساخت های مجازی مبتنی بر راهکارهایVMWARE:

(VMware vSphere Suite: SDDC Design & Deployment (v4.0~6.7-

(VMware Horizon View: VDI Planning & Deployment (v6.0~7.5-

(VMware NSX for vSphere: SDN Solution Implementing (v6.0~6.3-

(VMware vSphere VSAN: SDS Solution Implementing (v5.5~6.0-

 --طراحی و استقرار راهکارهای ذخیره سازی مبتنی برSAN / NAS / TAPE:

(HP SAN Storages (MSA 1500 / MSA P2000 / MSA 2040-

(HP BladeSystem c7000 (enclosure for Blade Servers/Storages-

IBM SAN Storage Storwize v3700-

(EMC SAN Storages (VNX 5100 / 5200 / 5400 & Unity 300 / 400-

(Supermicro (SuperStorage SSG-5029P-E1CTR12L Storage Server-

(QNAP NAS (TVS-471U-RP/671/873 &  TS-563/853A-

(HP StorEver 1/8 Tape Autoloaders (with HPE LTO-8 Ultrium-

(Tandberg Tape Data Drives (LTO-5~8-

:Configure Servers and provide SAN Environment on below vendors-

(HP Proliant Servers DL320 / DL360 / DL380 (G4~G9--    

(HP Proliant Servers ML150 / ML350 (G3~G8--    

IBM Servers X3750 M5--    

(Supermicro Servers (X9DRi-LN4F / AS-2042G-6RF--

 

 

 --استقرار و پیاده سازی راهکارهایBACKUP & RECOVERYوSITE REPLICATION :

VMware Site Recovery Manager (SRM) v5.0~6.5-

vSphere Data Protection (VDP) v6.0-

Symantec Backup Exec v2011 ~ 2015-

VEEAM Backup & Replication v7.0 ~ 9.5-

CA ArcServe v16.5 o Backup Assist v8-

 --امکان سنجی و پیاده سازی سامانههای مانیتورینگ و مدیریت شبکه:

(VMware vRealize vROM-vCOM (Operation Manager Solution- 

(VMware vRealize vRLI (Log Insight: Syslog Solution- 

:Solarwind Orion Suite- 

NPM / NCM / SAM / LEM / SRM / VNQM / VMAN--     

Microsoft System Center Operation Manager (SCOM) 2012 R2-  

:ManageEngine Monitoring Solutions-  

ADAudit / ADManager / DeviceExpert / Exchange Reporter--     

Paessler PRTG Network Monitor v9~14-  

VEEAM ONE v8~9.5 for virtual environment management-  

 

پیاده سازی و استقرار انواع راهکارهای ANTISPAM و UTM ،FIREWALL:

Cisco ASA 5510 Adaptive Security Appliance

Cisco IronPort Email Security Appliance C170

(Sophos UTM 9 (Virtual Appliance

Kerio Control (Winroute Firewall) 6.5~9.2

McAfee Security for Microsoft Exchange

Microsoft Forefront TMG 2010

Microsoft ISA Server 2004~2006

 

 

تقویم آموزشی
9808
MCSA Windows Server 2019

MCSA Windows Server 2019

دوره آموزشی مهندسی شبکه های مایکروسافت (نصب و پیکربندی سرورها مدیریت سرورها پیاده سازی پیشرفته سروریس های سرور طراحی و پیاده سازی زیربنای شبکه تکمیل کردن پیشرفته پیاده سازی شالوده شبکه)

مدرس: مهندس امین مسعودی فرد
کمک مدرس: مهندس امیر سروقد خراسانی

طول دوره: ۱۲۰ ساعت
شهریه: ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
یکشنبه . سه شنبه . پنج شنبه
زمان برگزاری: ۱۶:۰۰ - ۱۸:۳۰
9812
VMware

VMware

مجازی سازی دیتاسنتر

مدرس: مهندس امین مسعودی فرد

طول دوره: ۵۰ ساعت
شهریه: ۹۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
یکشنبه . سه شنبه
زمان برگزاری: ۱۸:۳۰ - ۲۱:۰۰
9722
MCSA Windows Server 2019

MCSA Windows Server 2019

دوره آموزشی مهندسی شبکه های مایکروسافت (نصب و پیکربندی سرورها مدیریت سرورها پیاده سازی پیشرفته سروریس های سرور طراحی و پیاده سازی زیربنای شبکه تکمیل کردن پیشرفته پیاده سازی شالوده شبکه)

مدرس: مهندس امین مسعودی فرد

طول دوره: ۱۲۰ ساعت
شهریه: ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
یکشنبه . سه شنبه . پنج شنبه
زمان برگزاری: ۱۸:۳۰ - ۲۱:۰۰
9848
MCSA Windows Server 2019

MCSA Windows Server 2019

دوره آموزشی مهندسی شبکه های مایکروسافت (نصب و پیکربندی سرورها مدیریت سرورها پیاده سازی پیشرفته سروریس های سرور طراحی و پیاده سازی زیربنای شبکه تکمیل کردن پیشرفته پیاده سازی شالوده شبکه)

مدرس: مهندس امین مسعودی فرد
کمک مدرس: مهندس امیر سروقد خراسانی

طول دوره: ۱۲۰ ساعت
شهریه: ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
شنبه . چهارشنبه
زمان برگزاری: ۱۸:۳۰ - ۲۱:۰۰
9831
MCSA Windows Server 2019

MCSA Windows Server 2019

دوره آموزشی مهندسی شبکه های مایکروسافت (نصب و پیکربندی سرورها مدیریت سرورها پیاده سازی پیشرفته سروریس های سرور طراحی و پیاده سازی زیربنای شبکه تکمیل کردن پیشرفته پیاده سازی شالوده شبکه)

مدرس: مهندس امین مسعودی فرد
کمک مدرس: مهندس امیر سروقد خراسانی

طول دوره: ۱۲۰ ساعت
شهریه: ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
شنبه . دوشنبه . چهارشنبه
زمان برگزاری: ۱۶:۰۰ - ۱۸:۳۰
9837
VMware

VMware

مجازی سازی دیتاسنتر

مدرس: مهندس امین مسعودی فرد

طول دوره: ۵۰ ساعت
شهریه: ۹۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
یکشنبه . سه شنبه . پنج شنبه
زمان برگزاری: ۱۸:۳۰ - ۲۱:۰۰
9869
VMware

VMware

مجازی سازی دیتاسنتر

مدرس: مهندس امین مسعودی فرد

طول دوره: ۵۰ ساعت
شهریه: ۹۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
شنبه . دوشنبه
زمان برگزاری: ۱۶:۰۰ - ۱۸:۳۰
9854
MCSA Windows Server 2019

MCSA Windows Server 2019

دوره آموزشی مهندسی شبکه های مایکروسافت (نصب و پیکربندی سرورها مدیریت سرورها پیاده سازی پیشرفته سروریس های سرور طراحی و پیاده سازی زیربنای شبکه تکمیل کردن پیشرفته پیاده سازی شالوده شبکه)

مدرس: مهندس امین مسعودی فرد

طول دوره: ۱۲۰ ساعت
شهریه: ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
پنج شنبه
زمان برگزاری: ۱۶:۰۰ - ۲۱:۰۰
پنجشنبه(ساعت 16-21)جمعه(ساعت9-14)
9000
MCSA Windows Server 2019

MCSA Windows Server 2019

دوره آموزشی مهندسی شبکه های مایکروسافت (نصب و پیکربندی سرورها مدیریت سرورها پیاده سازی پیشرفته سروریس های سرور طراحی و پیاده سازی زیربنای شبکه تکمیل کردن پیشرفته پیاده سازی شالوده شبکه)

مدرس: مهندس امین مسعودی فرد

طول دوره: ۱۲۰ ساعت
شهریه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
یکشنبه . سه شنبه . پنج شنبه
زمان برگزاری: ۱۶:۰۰ - ۱۸:۳۰
وضعیت دوره:بصورت حضوری و لایو
9923
VMware

VMware

مجازی سازی دیتاسنتر

مدرس: مهندس امین مسعودی فرد

طول دوره: ۵۰ ساعت
شهریه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
یکشنبه . سه شنبه . پنج شنبه
زمان برگزاری: ۱۸:۳۰ - ۲۱:۰۰
وضعیت دوره:بصورت حضوری و لایو
9000
MCSA Windows Server 2019

MCSA Windows Server 2019

دوره آموزشی مهندسی شبکه های مایکروسافت (نصب و پیکربندی سرورها مدیریت سرورها پیاده سازی پیشرفته سروریس های سرور طراحی و پیاده سازی زیربنای شبکه تکمیل کردن پیشرفته پیاده سازی شالوده شبکه)

مدرس: مهندس امین مسعودی فرد

طول دوره: ۱۲۰ ساعت
شهریه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
یکشنبه . سه شنبه . پنج شنبه
زمان برگزاری: ۱۵:۰۰ - ۱۷:۳۰
بصورت حضوری
9000
MCSA Windows Server 2019

MCSA Windows Server 2019

دوره آموزشی مهندسی شبکه های مایکروسافت (نصب و پیکربندی سرورها مدیریت سرورها پیاده سازی پیشرفته سروریس های سرور طراحی و پیاده سازی زیربنای شبکه تکمیل کردن پیشرفته پیاده سازی شالوده شبکه)

مدرس: مهندس امین مسعودی فرد

طول دوره: ۹۰ ساعت
شهریه: ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان

تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
یکشنبه . سه شنبه . پنج شنبه
زمان برگزاری: ۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰
وضعیت دوره:بصورت حضوری

با ما همراه بشین

  • موسسه انفورماتیک بین الملل
  • تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۴۹۳۳۹ - ۰۵۱۳۷۶۳۲۸۱۲
  • ایمیل: i3center.inc@gmail.com
  • ساعت کاری: از ۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰
  • مشهد - بلوار فردوسی - نبش خیابان ثمانه - پلاک ۱۶۳
  • آمار
  • بازدیدهای سایت: 4641487
  • کلاس های آموزشی: 108
  • اساتید: 69
  • پرسنل: 7